\
>> Menu
 
     
     
  HOME

CONTACT

- Organisatieadvies
- Interim Management
- Strategie en business plan
- Bedrijfsoverdracht
- Opdrachten

Brochure
 
     

 

 

Organisatieadvies

 
 


Er zijn vele redenen om plannen te maken. Vertrekpunt is de analyse van de bestaande situatie en het formuleren van de doelstellingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

     •  nieuwe of bijgestelde strategische doelstellingen
     •  verhogen van de beheersbaarheid van een organisatie
     •  vergroten van de effectiviteit en efficiency
     •  verhogen van de overall rentabiliteit
     •  herstel van winstgevendheid
     •  de start / acquisitie van nieuwe activiteiten of          staken/desinvesteren van een bestaande activiteit
     •  en nog vele anderen, waarvan we bedrijfsoverdracht nog           even apart wil noemen

In alle gevallen zullen er plannen gemaakt moeten worden. Een goed plan toont niet alleen de uiteindelijke resultaten, maar is concreet en toont ook de weg ernaar toe, het ontwerp en de bouw van de brug tussen doelstelling en realisatie.