>> Menu
 
     
     
  HOME

CONTACT

- Organisatieadvies
- Interim Management
- Strategie en business plan
- Bedrijfsoverdracht
- Opdrachten

Brochure
 
     

 

 

Interim Management

 
 


Niet zelden is het wenselijk, soms zelfs noodzakelijk, om het management van een organisatie tijdelijk te versterken om een ingrijpende koerswijziging ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een interim manager brengt nu eenmaal doelgerichte capaciteit (tijd en deskundigheid) mee, die niet altijd voldoende binnen de bestaande organisatie kan worden vrijgemaakt/gemobiliseerd. Soms is het zelfs beter om een tijdelijke fase waarin een drastische koerswijziging moet worden doorgevoerd door een derde te laten leiden, om daarna de draad weer op te kunnen pakken.

Ruwe Laar is graag bereid en in staat om tijdelijk (mede) leiding te geven aan het veranderingsproces, de uitvoering van de plannen die zijn ontworpen. Doorgaans betreft dit dan:

  • een versterking van de algemene leiding ,
  • tijdelijke uitbreiding van de project management capaciteit,

Uitgevoerde interim management projecten zijn dikwijls het directe vervolg op een daaraan voorafgaand adviestraject. Ruwe Laar beschouwt Interim management dan ook primair als een instrument in het proces om u te helpen uw doelstellingen te realiseren.