>> Menu
 
     
     
  HOME

CONTACT

- Organisatieadvies
- Interim Management
- Strategie en business plan
- Bedrijfsoverdracht
- Opdrachten

Brochure
 
     

 

 

Bedrijfsoverdracht

 
 


Als directeur-grootaandeelhouder van uw eigen onderneming komt er een tijd dat u uw ‘andere agenda' wilt gaan uitvoeren. Wellicht moet het in de onderneming geïnvesteerde vermogen u daartoe in staat stellen. Is deze situatie binnen een aantal jaren ook voor u van toepassing dan bent u er ongetwijfeld al in de media en/of door uw directe omgeving (bank, accountant, fiscalist) op gewezen dat dit proces enkele jaren voorbereiding vergt. Immers, u wilt als het zover is, optimaal van de revenuen van uw werk en de in uw onderneming gestoken energie kunnen genieten. Een goede juridische en fiscale structuur moet u daartoe in staat stellen en dit vergt een gedegen voorbereiding, ook in het geval dat de natuurlijke opvolger al is geïdentificeerd en op zijn/haar nieuwe taak en beoogd nieuwe DGA wordt voorbereid.

Als een natuurlijke opvolger echter niet voorhanden is ontstaan er mogelijk een paar bottlenecks met betrekking tot het voornemen om te stoppen met werken en te beginnen aan een nieuwe levensfase.

De eerste bottleneck betreft de simpele vraag of u uw onderneming wel kunt verkopen op het moment dat u dat wenst. Kopers zijn de afgelopen jaren veel kritischer geworden. Nu al blijken vele bedrijfsoverdrachten onuitvoerbaar, met alle gevolgen van dien. Als het aanbod van voor overname beschikbare private ondernemingen de komende tijd nog verder zal toenemen (hetgeen mag worden verwacht), dan is de staat waarin uw onderneming zich dan bevindt daarbij van cruciaal belang. Niet alleen om de kans op een overname zo groot mogelijk te maken en u daadwerkelijk in staat te stellen om uw andere agenda ter hand te nemen, ook om er voor te zorgen dat de opbrengst dan maximaal is.

De tweede bottleneck betreft de vraag of u na een bedrijfsoverdracht ook daadwerkelijk kunt stoppen met werken, zoals u zich dat had voorgesteld. Hoe vaak komt het niet voor dat de overnemende partij weliswaar de eindverantwoordelijkheid overneemt, maar u ‘vraagt' (lees dwingt) om nog een aantal jaren aan het bedrijf verbonden te blijven, omdat het bedrijf simpelweg nog teveel van u afhankelijk is.

Door moeten gaan na een bedrijfsoverdracht is niet altijd een even wenselijke situatie, die nogal eens aanleiding geeft tot spanningen. Temeer als een deel van het transactiebedrag afhankelijk is van de performance van de onderneming na overname. Verschil van inzicht over het te voeren beleid als ook spanning tussen kortte en lange termijn rendement kunnen de situatie dan ernstig compliceren.

Naast een gedegen persoonlijke financiële en fiscale voorbereiding is het daarom zaak ook de onderneming tijdig ‘op eigen benen te brengen' en daarbij ook een optimale bedrijfsperformance te realiseren. Ruwe Laar kan en wil u daarbij helpen. Daarover willen wij graag in een vrijblijvend en uiteraard vertrouwelijk gesprek met u van gedachten wisselen.